Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Th.S  Đoàn Thu Hà, Phó Trưởng phòng KH, HTQT&ĐT đã trình bày Báo cáo quá trình hình thành và phát triển của Viện nghiên cứu Hải sản và Phòng KH, HTQT&ĐT. Tiếp đến là phần trình bày báo cáo của Th.S Vũ Thế Thảo về thực trạng, nhu cầu và kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tại Viện.

Bà Lê Thị Thu Giang phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo,  Bà Lê Thị Thu Giang chia sẻ về mạng lưới thông tin khoa học công nghệ của Thành phố Hải Phòng. Mạng lưới được hình thành từ năm 2015 với mục tiêu để liên kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm mạnh lên tiềm lực khoa học công nghệ chung của thành phố. Trong 2 năm qua, mạng lưới đã xây dựng được cổng thông tin, qua đó chia sẻ những Ấn phẩm Công nghệ thông tin, quảng bá hình ảnh sản phẩm khoa học công nghệ và tích cực cập nhật thông tin về mạng lưới khoa học. Bên cạnh đó, chuyên viên của Trung tâm Thông tin cũng đã trình bày về vai trò của thông tin KH&C trong hoạt động nghiên cứu khoa học, vai trò xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và đồng thời cũng giới thiệu một số Cơ sở dữ liệu như:

  • CSDL quản lý nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
  • CSDL quản lý kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
  • CSDL thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học
  • CSDL ấn phẩm thông tin KH&CN

Hội thảo cũng  được nghe những ý kiến góp ý của các thành viên mạng lưới. Những ý kiến chủ yếu tập trung vào những yêu cầu và cách thức cung cấp thông tin đối với thông tin KH&CN phục vụ nghiên cứu và phát triển đơn vị.

Kêt thúc Hội thảo, Bà Lê Thị Thu Giang cũng mong các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ trên toàn thành phố cùng chung tay, gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm để tiềm lực khoa học công nghệ chung của thành phố ngày một lớn mạnh.

Toàn thể Hôi thảo chụp ảnh lưu niệm

 Sau phiên Hội thảo, các thành viên mạng lưới được tham quan một số hoạt động nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hải sản như: Thư viện, Phòng Thí nghiệm Khoa học Biển, Trung tâm Dự báo ngư trường.

Một số hình ảnh tham quan Viện nghiên cứu Hải sản:

                          Đoàn đi tham quan Thư viện 

                           Đoàn đi tham quan Phòng Thí nghiệm 

Vũ Thị Thu Hằng.