Ngày 16/5/2018 tại Nha Trang, Hiệp hội cá ngừ Việt Nam (VINATUNA) và tổ chức OXFAM Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Khởi động chương trình cải thiện nghề cá ngừ vằn tại Việt Nam thông qua hợp tác công tư”. Tham gia hội thảo gồm có các đại biểu đại diện cho các đơn vị: Chi cục  Thủy sản, các Doanh nghiệp khai thác, chế biến các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu; Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản (Đại Học Nha Trang); Công ty TNHH Zunibal Việt Nam,…; Ông Vũ Đình Đáp - Chủ tịch Hiệp hội cá ngừ Việt Nam chủ trì khai mạc và kết luận Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

           Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Như Sơn - Trưởng phòng Khai thác & Sau thu hoạch, Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam đã trình bày báo cáo hiện trạng nguồn lợi cá ngừ vằn tại Việt Nam; Các đại biểu khác đã trình bày 05 báo cáo khác về các lĩnh vực xây dựng chương trình FIP, khai thác, chế biến, XNK cá ngừ, nguồn tài trợ từ OXFAM, cơ chế kêu gọi tài chính để thực hiện,.. Hội nghị đã đi đến thống nhất:

          - Phạm vi hoạt động khai thác của các tàu cá tham gia vào chương trình FIP cho cá ngừ vằn Việt Nam tại ngư trường FAO 61 và FAO 71 thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam;

          - Xác định được vai trò của các bên liên quan, trong đó Hiệp hội cá Ngừ Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam và OXFAM tại Việt Nam sẽ thu hút các nguồn tài trợ cũng như đóng góp tài chính của các tổ chức Quốc tế,... và đặc biệt là các doanh nghiệp thu mua, chế biến cá ngừ vằn khi tham gia vào chương trình này.

           Kết thúc Hội thảo, Đại diện của OXFAM - Bà Đỗ Thúy Hà cho rằng Hiệp hội sẽ nhận các bản Đăng ký tham gia Chương trình FIP của các Doanh nghiệp, thống nhất bản Kế hoạch hành động khung, cùng Hiệp hội sớm triển khai thực hiện Chương trình FIP theo kế hoạch đề ra vào cuối tháng 5 năm 2018.

 

Nguyễn Như Sơn - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam