Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, ở vùng biển Việt Nam, ngoài các vùng sinh thái lớn như vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông, còn có thể chia thành các tiểu vùng nhỏ hơn theo đặc trung sinh thái của từng khu vực. Từ các tiểu vùng sinh thái, việc đánh giá nguồn lợi, thống kê sản lượng và cường lực khai thác được thực hiệnlàm cơ sở để áp dụng mô hình quản lý nghề cá phù hợptheo tiếp cận hệ sinh thái. Đây là hoạt động của dự án “Tiếp cận hệ sinh thái cho nghề cá biển bền vững và đa dạng sinh học ở Việt Nam” hợp tác giữa RIMF và CESFAS do Quỹ Newton tài trợ.

Từ kết quả đạt được, hai bên đã thảo luận đồng thời đề xuất hướng hợp tác tiếp theo trong việc nghiên cứu, áp dụng mô hình quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong điều kiện Việt Nam.

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Hải sản chụp cùng chuyên gia kỹ thuật của CEFAS trên tàu Cefas Endeavour

Bên lề hội thảo, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Hải sản do TS. Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đi thăm các phòng thí nghiệm khoa học biển và tàu nghiên cứu biển Cefas Endeavour của CEFAS, đồng thời có trao đổi các định hướng hợp tác trong tương lai với CEFAS trong công tác nghiên cứu khoa học biển.

Vũ Việt Hà