Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản đã trình bày tóm tắt quá trình hình thành, mục tiêu dự án, các hoạt động chính của dự án; các hoạt động tiếp theo và đề xuất các pha kế tiếp sau khi kết thúc dự án. TS. James Bell, chuyên gia kỹ thuật của CEFAS đã trình bày kết quả nghiên cứu chính của dự án và TS. Andrew Kendy đã trình bày các đề xuất về tư vấn cho quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Đai diện CEFAS trình bày tại Hội thảo

Kết quả phân tích của dự án cho thấy, ở vùng biển Việt Nam, ngoài các vùng sinh thái lớn như vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông, còn có thể chia thành các tiểu vùng nhỏ hơn theo đặc trưng sinh thái của từng khu vực. Từ các tiểu vùng sinh thái, việc đánh giá nguồn lợi, thống kê sản lượng và cường lực khai thác được thực hiện làm cơ sở để áp dụng mô hình quản lý nghề cá phù hợp theo tiếp cận hệ sinh thái. Hội thảo cũng đã thảo luận các vấn đề chính của dự án như làm thế nào để tăng cường hiệu quả quản lý nghề cá... Từ các kết quả đạt được, hai bên đã thảo luận kế hoạch từ nay đến khi kết thúc dự án; áp dụng mô hình quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong điều kiện Việt Nam; đề xuất hướng hợp tác tiếp theo, thảo luận hướng nghiên cứu nguồn lợi biển sâu, tìm nguồn tài trợ, nguồn lực cho tàu nghiên cứu (Pha 2: 2019-2020 và Pha 3:2021-2023).

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Khắc Bát đã tóm tắt kết quả hội thảo và đánh giá đây thực sự là cơ hội hợp tác tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu và góp phần thắt chặt mối quan hệ  hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, vì sự phát triển bền vững nghề cá biển của Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới.

Đoàn Thu Hà