Tại Hội thảo, 02 chủ nhiệm nhiệm vụ TCVN cho biết, nhiệm vụ đã được Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt từ năm 2018 đã được nghiên cứu, cập nhật phương pháp, xác định cơ sở lựa chọn mẫu lưới để tổng hợp xây dựng đề xuất Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Chủ nhiệm nhiệm vụ mong muốn những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khai thác thủy sản đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản Dự thảo trước khi trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất cao về tính cấp thiết cũng như về nội dung, nguyên tắc thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn và Thuyết minh tiêu chuẩn trình bày rõ ràng, sạch đẹp; Bố cục phù hợp, đảm bảo tính thống nhất. Thông số kích thước cơ bản của Tiêu chuẩn phù hợp với qui định của ngành, đảm bảo khai thác có tính chọn lọc cao, dễ áp dụng trong thực tế sản xuất. Tiêu chuẩn đã kết hợp kết quả nghiên cứu trong nước, tài liệu nước ngoài với việc điều tra bổ sung số liệu để lựa chọn và đề xuất dự thảo Tiêu chuẩn.

Lăp ráp dây giềng phao lưới kéo đôi

                02 Dự thảo đã được xây dựng tương đối chi tiết dựa trên cơ sở thực tiễn, lý thuyết tính toán cơ bản về lưới kéo, kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, Dự thảo cần chuẩn hóa lại các thuật ngữ và định nghĩa, các chữ viết tắt, chỉnh sửa cách hành văn ngắn gọn, dễ hiểu, một số thuật ngữ như cánh lưới, thân lưới, đụt lưới, lưới chắn, hàm lưới nên vẽ hình và chú dẫn không cần đưa vào phần thuật ngữ; xem xét và tính toán lại cách trang bị phao, chì, xích cho phù hợp; cân nhắc viết lại thuyết minh đảm bảo cơ sở khoa học để chọn các thông số cơ bản, nếu không chắc chắn thì khuyến cáo nên chọn; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật theo góp ý và bổ sung thêm nguồn số liệu I.8, I.9. Đại diện Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT phát biểu định hướng cách xây dựng tiêu chuẩn, phần kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác khi nghiệm thu cấp Tổng cục sẽ không đưa vào tiêu chuẩn mà viết lại dưới dạng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Kết thúc Hội thảo, Chủ nhiệm nhiệm vụ cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa và hoàn thiện 02 Tiêu chuẩn trong thời gian tới trước khi trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định.