Toàn cảnh Hội thảo

ThS Phạm Văn Tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ TCVN cho biết, nhiệm vụ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt từ năm 2017 đã được nghiên cứu, cập nhật phương pháp, xác định cơ sở lựa chọn mẫu lưới để tổng hợp xây dựng đề xuất Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác cá ngừ phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tại Hội thảo này, chủ trì thực hiện nhiệm vụ mong muốn những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khai thác thủy sản đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản Dự thảo trước khi trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất cao về tính cấp thiết cũng như về nội dung, nguyên tắc thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp ráp và khai thác cá ngừ. Dự thảo này đã được xây dựng tương đối chi tiết dựa trên cơ sở thực tiễn, lý thuyết tính toán cơ bản về lưới vây, và kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, Dự thảo cần chuẩn hóa lại các thuật ngữ và định nghĩa, các chữ viết tắt, chỉnh sửa cách hành văn ngắn gọn, dễ hiểu; bổ sung vào phần định nghĩa kích thước cheo lưới,  bổ sung số lượng cheo lưới ở từng phần; xem xét và tính toán lại quy định hệ số rút gọn và phần lắp ráp lưới.

Kết thúc Hội thảo, ThS Phạm Văn Tuyển cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa và hoàn thiện Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp ráp và khai thác cá ngừ trong thời gian tới trước khi trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định.

Đặng Thị Minh Thu.