Tham dự hội nghị có các thành viên chuyên gia lĩnh vực khai thác hải sản thuộc Viện nghiên cứu Hải sản, Chi cục thủy sản Hải Phòng, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản Hải Phòng, các cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu công nghệ Khai thác.hủ trì Hội nghị: TS. Nguyễn Phi Toàn – Phó Viện trưởng.

Dự thảo tiêu chuẩn: “TCNV - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản” được xây dựng trên cơ sở thu thập số liệu, phương pháp tính toán, lựa chọn mẫu khảo sát bổ sung, các văn bản quy phạm liên quan… Dự án đã đề xuất và xây dựng bốn mẫu lồng bẫy: Lồng bẫy mực nang, mực lá; Lồng bẫy ốc hương; Lồng bẫy ghẹ; Lồng bẫy cá rạn với các thông số kích thước, bản vẽ kỹ thuật cụ thể của từng loại lồng bẫy.

Tại Hội thảo, Ban soạn thảo xây dựng dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung để hoàn thiện “TCVN - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản”.

Dự thảo tiêu chuẩn sau khi hoàn thiện tiếp tục được xin ý kiến của Bộ/ngành, các chuyên gia về lĩnh vực khai thác hải sản để tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo.

 

              Lồng bẫy mực nang, mực lá                    Lồng bẫy ốc hương

 

                            Lồng bẫy ghẹ                                Lồng bẫy cá rạn

Trần Thi Ngà