Ngày 23/11/2018, đoàn đại biểu của 9 đơn vị thành viên thuộc Khối 1-Khối thi đua các viện trực thuộc Bộ NN & PTNT đã về dự Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối 1 được tổ chức tại Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo kết quả tổng kết thi đua, toàn Khối 1 với 9 viện nghiên cứu khoa học đã thực hiện được 126,7% kế hoạch năm 2018, trong đó có 4 đơn vị dẫn đầu khối về thành tích thực hiện nhiệm vụ vượt mức kế hoạch được giao với 100% chỉ tiêu thi đua hoàn thành kế hoạch, đó là các đơn vị: Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Thủy lợi, Viện Chăn nuôi. Hội nghị đã nhất trí đề cử xét tặng cờ thi đua Chính phủ cho Viện Khoa học Lâm nghiêp, tặng cờ thi đua Bộ NN & PTNT cho Viện Khoa học Nông nghiệp và Viện Chăn nuôi.

Hội nghị đánh giá cao Viện nghiên cứu Hải sản-đơn vị Khối trưởng đã phát huy tốt vai trò Khối trưởng trong tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua năm 2018 của toàn Khối 1 đặc biệt là việc tổ chức xây dựng kế hoạch phong trào thi đua chuyên đề để phát động thực hiện trong toàn Khối 1 giai đoạn 2018-2020 hưởng ứng phong trào thi đua tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ NN & PTNT phát động, đồng thời kiện toàn bộ quy chế hoạt động của Khối và hệ thống biểu mẫu để sử dụng thống nhất trong mọi hoạt động của Khối.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản, đại diện đơn vị Khối trưởng đã phát động phong trào “Thi đua nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” ban hành theo  Kế hoạch số 1495/QĐ-VHS-TCHC ngày 10/10/2018 của Khối trưởng Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ NN và PTNT. Phong trào thi đua tập trung vào bốn nội dung:

- Một là: Thi đua nghiên cứu, tạo các sản phẩm khoa học có giá trị cao, có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất;

- Hai là: Thi đua đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường;

- Ba là: Thi đua đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành;

- Bốn là: Thi đua thực hiện thành công cơ chế tự chủ, tăng tỉ trọng nguồn thu ngoài ngân sách, nâng cao thu nhập cho CBVC&NLĐ.

Mục đích của phong trào thi đua nhằm đạt được những mục tiêu:

- Một là: Khuyến khích các đơn vị nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tập trung ưu tiên theo ba trục sản phẩm chủ lực (quốc gia, vùng miền và địa phương) phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Hai là:  Tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu ngành.

- Ba là: Ghi nhận, vinh danh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào, có sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất, nghiên cứu 4khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành.

Hội nghị nhất trí bầu Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 là đơn vị Khối trưởng năm 2019 và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 là đơn vị Khối phó. Lễ bàn giao Cờ Luân lưu Khối trưởng và Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2019 đã diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của toàn thể Hội nghị. Dự kiến một trong những hoạt động lớn của Khối 1 trong năm 2019 là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-19 và thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ thành công trong các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên-Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản (thứ 2 từ trái sang) đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2018 trao Cờ Luân lưu Khối trưởng cho bà Đặng Thị Lụa-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (thứ 2 từ phải sang)-đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2019 và ông Nguyễn Đinh Hùng-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 đại diện đơn vị Khối phó năm 2019 tại Lễ Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối 1.

Lễ ký kết Giao ước thi đua Khối 1 năm 2019 

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN & PTNT đã đánh giá cao hoạt động nề nếp của Khối 1 và những thành tích đạt được của Khối trong năm 2018. Ông mong muốn Khối 1 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thúc đẩy thành công công cuộc tái cơ cấu ngành và đứng vững trong cơ chế tự chủ.

Hội nghị nhận thấy một trong những thách thức lớn của các phong trào thi đua ở các viện nghiên cứu khoa học trong thời kỳ tự chủ, đó là phải làm thế nào để  thực sự khuyến khích, động viên người làm công tác nghiên cứu khoa học nâng cao sức sáng tạo để làm việc và cống hiến.

Duyên Hương