Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Quang Hùng (TCTS) đã tổng kết tình hình khai thác vụ cá bắc năm 2018 - 2019, trong đó đã nêu được các kết quả nổi bật, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Tổng sản lượng khai thác toàn vụ đạt 1.589 ngàn tấn (tăng 6,2% so với vụ cá bắc 2017 - 2018). Trong đó, cá nổi nhỏ xuất hiện nhiều tại các ngư trường thuộc các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ như cá cơm, cá thu bè, cá nục, cá chỉ vàng nâng cao thu nhập từ 8 – 10 triệu/ngư dân. Tuy nhiên, TCTS cũng đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo khai thác bền vững nguồn lợi như: i) giảm thiểu áp lực khai thác tại các vùng biển; ii) Điều chỉnh cơ cấu tàu thuyển; iii) Điều chỉnh cơ cấu nghề. Về kế hoạch triển khai các hoạt động vụ cá nam 2019, Tổng cục Thủy sản đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng khai thác hướng tới 2,106 triệu tấn trong đó khai thác hải sản 1,979 triệu tấn; khai thác thuỷ sản nội địa đạt 0,127 triệu tấn.

Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổng kết kết quả nghiên cứu“Nguồn lợi, Dự báo ngư trường khai thác hải sản cá nam năm 2019; Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch”. Theo đánh giá của Viện, vụ cá nam 2019 sẽ không có bất lợi về thời tiết do diễn biến của hiện tượng ENSO sẽ trở về trạng thái trung tính, nhưng ngư dân cần chú ý đến các hiện tượng thời tiết bất thường trong khi hoạt động khai thác trên biển. Các thông tin dự báo hạn tháng, 10 ngày sẽ được thường xuyên cập nhật trên các kênh thông tin như: trang web, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền thông duyên hải và trên truyền hình của VTV1, VTV8 và VTC16. Đồng thời, Viện cũng giới thiệu một số công nghệ tiên tiến đã được Viện triển khai thực tế tại các địa phươngnhư: cơ giới hóa cho nghề chụp mực, lưới rê tầng đáy, công nghệ khai thác hải sản bằng lưới rê hỗn hợp; công nghệ bảo quản bằng nano UFB và đá sệt.

Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản đã tổng hợp thông tin về an toàn thực phẩm trong bảo quản, chế biến xuất khẩu thủy sản khai thác trong cả nước. Đến hết năm 2018, có 590 cơ sở chế biến thủy sản khai thác đã xuất khẩu đi 100 nước và vùng lãnh thổ. Tổng số lô hàng thủy sản khai thác được kiểm tra và cấp chứng thư đạt 54.028 lô tăng 7,3% so với năm 2017. Tuy nhiên, số lô bị cảnh báo không đảm bảo ATTP là 35 lô trong năm 2018 có giảm so với năm 2017 (55 lô) nhưng vẫn cao hơn năm 2016 (28 lô).

Hội nghị cũng nghe các giải pháp phát triển chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ khai thác và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hải sản năm 2019, trong đó tập trung vào các giải pháp chống IUU.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng tham gia thảo luận về định hướng phát triển ngành khai thác, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hải sản trong đó tập trung vào xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong ngành thủy sản.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng đã chỉ đạo công tác triển khai vụ cá nam 2019, trong bối cảnh thực hiện các quy định mới của luật thủy sản 2017 và giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC, tập trung vào một số điểm sau:

  1. Tổng cục thủy sản, các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền hướng dẫn luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ thẻ vàng IUU.
  2. Tổng cục Thủy sản chủ trì, xây dựng đề án tổng thể về phát triển ngành khai thác trên biển theo chuỗi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến từ khâu khai thác, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chế biến và xuất khẩu nhằm thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW.
  3. Tổng cục Thủy sản chủ trì, các Sở Nông nghiệp, các cơ quan trực thuộc Bộ xây dựng cơ chế chính sách, đề án phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành thủy sản, đặc biệt là lĩnh vực khai thác thủy sản.
  4. Tổng cục Thủy sản chủ trì, Viện nghiên cứu Hải sản, Viện Nuôi trồng thủy sản 1, 2 và 3 tập trung đề xuất các đề tài nghiên cứu phát triển nuôi biển, nuôi xa bờ.
  5. Viện Nghiên cứu Hải sản tiếp tục điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản biển Việt Nam, thúc đẩy nhanh việc truyền phát bản tin dự báo thông qua thiết bị đầu cuối và nâng cao chất lượng dự báo ngư trường để tăng hiệu quả đầu tư. Tập trung nhân lực chuẩn bị tổng kết 15 năm dự án điều tra liên hợp Việt Trung tại vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ.

Nguyễn Hoàng Minh