Quang cảnh Hội nghị nghị thành lập Tổ đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên địa bàn xã Sơn Hải

Hội nghị đã thống nhất thành lập Tổ cộng đồng với Quy chế hoạt động và Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi nghêu lụa được 100% các thành viên thông qua. Hội nghị đã bầu được Ban đại diện của Tổ cộng đồng với 09 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 06 thành viên.

Ban đại diện Tổ cộng đồng ra mắt Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Hoàng Kim Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiên Giang đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Ban vận động thành lập Tổ cộng đồng trong thời gian vừa qua. Với mục tiêu nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý nguồn lợi, nhằm quản lý hoạt động khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nghêu lụa nói riêng và nguồn lợi thủy sản nói chung ở vùng biển tỉnh Kiên Giang, ông Hoàng Kim Thanh tin tưởng vào sự thành công của mô hình; đây sẽ là cơ sở để nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản cùng các cơ quan ban, ngành địa phương sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa để Tổ cộng đồng thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

ông Hoàng Kim Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi tổ chức thành công Hội nghị thành lập, Ban đại diện Tổ cộng đồng xã Sơn Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để đề nghị UBND huyện Kiên Lương công nhận và giao quyền quản lý cho Tổ cộng động thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa ở xã Sơn Hải huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Đỗ Văn Thành