Ông Mai Xuân Quang – Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Khai mạc Hội nghị


          Buổi sáng tập huấn, Hội nghị nghe Ông Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng – Phụ trách Viện khoa học Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các thông tư bao gồm: Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính;Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính. Các đại biểu đã đưa ra các câu hỏi và ông Nguyễn Hữu Cẩn đã giải đáp cho đại biểu hiểu rõ thêm về tài sản vô hình, tài sản hữu hình, các định giá tài sản trí tuệ….

Ông Đặng Sơn Hải – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo

          Buổi chiều tập huấn, Hội nghị nghe ông Đặng Sơn Hải –Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo triển khai các Quyết định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

          Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam là đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên việc tham gia tập huấn để hiểu rõ các thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là việc rất cần thiết để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm. Các cán bộ của Phân viện được cử đi tập huấn đã tham gia đầy đủ và tiếp thu toàn bộ những nội dung Hội nghị đã triển khai.

Nguyễn Thị Phương Thảo