Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện. Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong 6 tháng đầu năm 208  tiếp tục duy trì xu thế đi lên, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

          Trong 6 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của Viện được triển khai tốt và hoàn thành khối lượng công việc lớn. Về công tác tổ chức hành chính, Viện đã tập trung sắp xếp các phòng làm việc, hoàn thành đề án tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18,19. Về công tác khoa học công nghệ, các nhiệm vụ KHCN triển khai tốt, dần đi vào nề nếp, mở mới thành công 11 nhiệm vụ KHCN. Về kế hoạch tài chính, thực hiện chi tiêu kinh phí bộ máy và kinh phí các nhiệm vụ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

          Hội nghị đã tập trung thảo luận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức về công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo sau đại học…và phương hướng nhiệm vụ của Viện 6 tháng cuối năm 2018

          Khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi toàn thể Viện phải lên kế hoạch tốt và quyết liệt thực hiện để đảm bảo các tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra. Một số việc chính cần tập trung giải quyết

  1. Tiếp tục bám sát yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khoa học công nghệ để tiếp tục tư vấn những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện cho Bộ, đặc biệt những vấn đề Bộ đang quan tâm hiện nay như thẻ vàng xuất khẩu thủy sản, khôi phục nguồn lợi, hiệp định vịnh Bắc Bộ.
  2. Các nhiệm vụ KHCN do Viện chủ trì cần tập trung hoàn thành theo thuyết minh đề cương, đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ tài chính. Những nhiệm vụ KHCN chậm tiến độ nghiệm thu cần có kế hoạch nghiệm thu đúng hạn.
  3. Xây dựng kế hoạch tiếp cận đa dạng nguồn kinh phí từ các nhiệm vụ KHCN địa phương và từ các nhiệm vụ hợp tác quốc tế.
  4. Thúc đẩy công tác xuất bản, ưu tiên đăng tải các bài báo quốc tế.
  5. Hoàn thành bộ quy chế quản lý về khoa học công nghệ, tổ chức hành chính, tài chính trong quý 3/2018.
  6. Thúc đẩy công tác tài chính, đảm bảo thực hiện tài chính đúng tiến độ và đúng quy định

 


 
 Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát trao Quyết định Bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cho các cá nhân

           Cũng tại Hội nghị, Q.Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Quyết định Bổ nhiệm bà Phạm Thị Duyên Hương, Quyền Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính; Điều động, bổ nhiệm ông Lại Duy Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển nghề cá vịnh Bắc Bộ; Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Long, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch, giữ chức vụ Trưởng phòng Tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ hải sản Phía Nam, thuộc Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam; Tiếp tục giao Quyền Trưởng phòng Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàng, nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học biển, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học biển; Bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh Thu, chuyên viên Phòng KH,HTQT&ĐT, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng KH,HTQT&ĐT; Điều động bà Đoàn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phòng KH,HTQT&ĐT, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành chính; Điều động bà Nguyễn Thị Oanh, Kế toán trưởng Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản, giữ  chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển Nghề cá Vịnh Bắc Bộ. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/7/2018.

        Tiếp nối chương trình của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên  – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn  đã trình bày báo cáo rà soát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC – VC năm 2018.  Đảng uỷ, Lãnh đạo và Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018.

          Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát  tóm tắt kết luận của Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, các cá nhân, các phòng tham mưu và ghi nhận những thành tích đã đạt được. Đồng chí cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Viện và mong mọi người đoàn kết, cùng đồng lòng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung ./.

 Vũ Thị Thu Hằng.