Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 416/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1) PGS. TS Nguyễn Phú Hoà – Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ tịch Hội đồng); 2) ThS. Võ Thị Mộng Thu – Chi cục Thuỷ sản Thành phố Hồ Chí Minh (Thành viên); 3) ThS. Võ Văn Phẳng – Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (Thành viên);  4) Lê Huy Hoàng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Thư ký hành chính).

Đại diện cơ quan chủ trì nhiệm vụ (Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam) có TS. Nguyễn Xuân Thi – Phân Viện trưởng; ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo và ThS. Nguyễn Thị Kim Vân - thành viên thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Huy Hoàng – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định thành lập

Hội đồng nghiệm thu

          ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày tài liệu: “Quy trình nuôi thương phẩm cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) trong lồng bè bằng thức ăn tổng hợp”. ThS. Nguyễn Thị Kim Vân trình bày 02 tài liệu: “Quy trình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với cá măng (Chanos chanos) trong ao đất”, “Quy trình sinh sản và ương nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) quy mô nông hộ”. Đồng thời Hội đồng cũng xem 03 video clip giới thiệu về các quy trình trên.

            Quy trình nuôi thương phẩm cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus linnaeus, 1766) trong lồng bè bằng thức ăn tổng hợp được xây dựng dựa trên dự án triển khai thực tế ở Cà Mau. Đây là giải pháp giúp các cơ sở tận dụng lồng bè nuôi trồng thuỷ sản khác không hiệu quả có thể chuyển đổi sang nuôi cá hồng mỹ. Quá trình nuôi cá hồng mỹ cho ăn bằng thức ăn tổng hợp trong quy trình nuôi thương phẩm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với nuôi cá hồng mỹ bằng cá tạp và giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả sau 10 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng trung bình từ 0,8-1,2 kg/con, tỷ lệ sống đạt >70%, hệ số FCR 1,8-2,0.

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày trước Hội đồng

Quy trình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với cá măng (Chanos chanos) trong ao đất được xây dựng dựa trên dự án triển khai thực tế ở các huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh). Quy trình ứng dụng giải pháp nuôi kết hợp, sử dụng tác nhân sinh học là cá măng để giải quyết về tảo trong ao (tảo phát triển quá mức, gây tàn lụi, ô nhiễm gây hại cho tôm) và vấn đề môi trường của ao nuôi, giúp ổn định môi trường, tạo chất lượng nước tốt, khắc phục hiện tượng tảo tàn trong ao, giảm khí độc tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho tôm tăng trưởng nhanh, hạn chế rủi ro trong nuôi tôm. Kết quả, tạo chất lượng tôm đạt yêu cầu cho xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với quy trình nuôi tôm thông thường.

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân trình bày trước Hội đồng

+ Quy trình sinh sản và ương nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) quy mô nông hộ được xây dựng dựa theo dự án triển khai thực tế tại nhiều cơ sở sản xuất giống ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy trình có thể áp dụng cho cơ sở, trại sản xuất giống cá biển nói chung và cá chẽm nói riêng, hoặc các trại sản xuất tôm giống không hiệu quả có thể áp dụng quy trình này để ương nuôi cá chẽm. Sản phẩm là cá chẽm giống từ 3-4 cm, đủ tiêu chuẩn để chuyển đến ao gièo, ương lên cỡ cá lớn hơn để thả nuôi thương phẩm hình thức ao đất hoặc lồng bè. Sản phẩm cá chẽm giống chủ yếu cung cấp cho các cơ sở, các doanh nghiệp và các hộ nông dân tại các huyện Nhà Bè, Cần Giờ và và các tỉnh lân cận (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang).

Sau 4 tháng triển khai, Lãnh đạo Phân Viện đã chỉ đạo thành viên thực hiện nhiệm vụ hoàn thành đầy đủ các nội dung, sản phẩm và tiến độ theo hợp đồng đã ký. Nhóm thực hiện đã biên soạn 03 tài liệu quy trình kỹ thuật nuôi và 03 video clip hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi.

Với các kết quả đạt được của nhiệm vụ, Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá kết quả tốt với số điểm trung bình trên 90 điểm/quy trình. Để 03 tài liệu quy trình kỹ thuật nuôi có chất lượng tốt hơn, PGS. TS Nguyễn Phú Hoà, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ của Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam tiếp thu và chỉnh sửa theo các ý kiến kết luận của Hội đồng. Sau khi hoàn chỉnh, Sở  Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành “Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi” để người dân ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững ở các huyện Cần Giờ, Nhà Bè và các tỉnh thành lân cận.

Nguyễn Thị Phương Thảo – Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam