Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu cũng như kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ là cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. Cung cấp thông tin, số liệu làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ môi trường, khai thác có hiệu quả thủy lực phục vụ phát triển bền vững các hoạt động sản xuất thủy sản và các lĩnh vực kinh tế - xã hội vùng ven biển.

 Hội nghị cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Báo cáo tổng hợp viết tốt, rõ ràng, súc tích, logic. Các phương pháp xử lý hiện đại, cập nhật và đáng tin cậy. Đội ngũ thực hiện nhuần nhuyễn, có kinh nghiệm tốt, được kiểm tra đánh giá chéo thường xuyên nên đảm bảo độ tin cậy. Các bộ số liệu có độ tin cậy cao được bổ sung vào bộ số liệu về chất lượng môi trường các khu vực nuôi hải sản tập trung ở vùng biển ven bờ Việt Nam. Các báo cáo nhanh và báo cáo chuyên đề đảm bảo yêu cầu chất lượng về độ chuẩn xác và đạt các yêu cầu cảnh báo kịp thời các nguy cơ ô nhiễm và sự cố môi trường vùng nuôi, phục vụ việc chỉ đạo sản xuất thủy sản phù hợp với thực trạng môi trường. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Quản lý, Chủ nhiệm nhiệm vụ cần bổ sung danh mục loài; phân tích thêm ý nghĩa của dữ liệu; Nói rõ hơn cách lấy mẫu; Nên đưa thêm các phương pháp hiện đại mới…

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm về số lượng và khối lượng so với đơn đặt hàng, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình Bộ NN&PTNT nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng