Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt kết quả xây dựng tiêu chuẩn với những nội dung chính như: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; thông số kích thước cơ bản; quá trình xây dựng tiêu chuẩn và dự thảo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác nghề lưới vây, mạn khai thác cá ngừ đối với tàu có công suất máy từ 250CV - 800CV ở vùng biển khơi Việt Nam

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Bản Dự thảo tiêu chuẩn này đã thực hiện đúng mục tiêu tiêu chuẩn hóa “Lưới vây cá ngừ - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác”. Tiêu chuẩn này áp dụng phù hợp cho các tàu lưới vây hiện nay của nước ta. Nôi dung của bản thảo tiêu chuẩn này đã đảm bảo yêu cầu đặt ra. Các thông số và chỉ tiêu nêu ra trong tiêu chuẩn đều căn cứ vào các tính toán có cơ sở khoa học. Các chỉ tiêu nêu ra trong tiêu chuẩn đều đạt độ tin cậy cao. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp quản lý, Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa, bổ sung thông tin, thuật ngữ.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa đã đánh giá cao Tiêu chuẩn xây dựng, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình Bộ NN&PTNT nghiệm thu cấp quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng.