Mô hình cơ giới hóa nghề lưới chụp 

Nhiệm vụ thực hiện với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng suất lao động, năng lực khai thác, tăng hiệu quả kinh tế cho các đội tàu lưới chụp khai thác xa bờ. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được 21 mô hình cơ giới hóa trang thiết bị khai thác (hệ thống tời thủy lực) cho đội tàu lưới chụp nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực khai thác, tăng hiệu quả kinh tế và tăng độ an toàn trong khai thác; Tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho các cán bộ khuyến ngư và cộng đồng ngư dân; Nhân rộng được mô hình thông qua hoạt động tuyên truyền, thông tin, quảng cáo và hội nghị đầu bờ.

Trong khoảng thời gian thực hiện từ 2016-2019, dự án đã triển khai áp dụng, tập huấn cho các hộ ngư dân ở 21 mô hình tại 7 tỉnh (mỗi tỉnh 03 mô hình):  Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận. Kết quả áp dụng mô hình tời thủy lực cho thấy sản lượng khai thác và lợi nhuận tăng hơn so với không áp dụng mô hình, tuổi thọ của dây giềng rút tăng, giảm số lượng lao động trên tàu, tăng mẻ lưới khai thác, thời gian thu hồi vốn khoảng 11 tháng. Từ kết quả đó, dự án đã nhân rộng được thêm khoảng 480 tàu và 10 cơ sở/ doanh nghiệp sản xuất tời.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm về số lượng và khối lượng so với đơn đặt hàng, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi trình Bộ NN&PTNT nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Trần Thị Ngà