Tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2018, đánh giá tổng thể ưu nhược điểm và nguyên nhân, thông báo kế hoạch hoạt động năm 2019, các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển kinh tế biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Báo cáo cũng nêu trong năm 2019 Viện sẽ tiếp tục triển khai  các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp năm 2018 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt theo thuyết minh đề cương.

          Hội nghị cũng được nghe bà Đoàn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày  Báo cáo công tác thi đua năm 2018, đọc công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. Viện nghiên cứu Hải sản vinh dự đón nhận 1 cờ thi đua Chính phủ, 1 Bằng khen của Thủ tướng cho 01 cá nhân (Đ/c Đặng Minh Dũng), 02 chiến sĩ thi đua cấp Bộ (đ/c Nguyễn Xuân Thi, đ/c Nguyễn Viết Nghĩa); 02 bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đ/c Nguyễn Phi Toàn, đ/c Đặng Minh Dũng); 01 Sở hữu trí tuệ được công nhận “Quy trình công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ hạn ngắn”;  14 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 03 sáng kiến đề nghị công nhận cấp Bộ; Công bố Quyết định khen thưởng của Công đoàn;  đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018;  Đồng chí Đỗ Văn Thành, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

 

Viện nghiên cứu Hải sản vinh dự đón nhận cờ thi đua Chính phủ

   

 

Lãnh đạo Viện trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.

Toàn thể Hội nghị đã thảo luận Dự thảo nghị quyết 2019 và được Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau: Toàn thể Viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019; tăng cường tạo việc làm, nâng cao đời sống, phát triển Viện về mọi mặt trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Các nhiệm vụ chính và chỉ tiêu cụ thể cần đạt trong năm 2019 là:

 1. Rà soát, điều chỉnh chiến lược Viện đến 2025, tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch hành động tương ứng cho Viện và từng đơn vị trực thuộc;
 2. Từng bước kiện toàn thể chế pháp lý phù hợp để thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 54 (cơ chế quản trị tài chính, quản lý KHCN, tổ chức hành chính và các vấn đề liên quan);
 3. Tạo bước tiến mới về trình độ và hàm lượng khoa học công nghệ của Viện, có thêm tối thiểu 3 nhiệm vụ sử dụng công nghệ.
 4. Xây dựng dự án tăng cường thiết bị CNSH biển, khai thác tốt các trang thiết bị hiện có, xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm theo hướng đạt chuẩn ISO và thực hiện dịch vụ;
 5. Tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực;
 6. Tăng cường mở mới các nhiệm vụ khoa học, chú trọng các nguồn kinh phí địa phương, phi chính phủ và quốc tế;
 7. Có thêm tối thiểu 13 nhiệm vụ KHCN cho năm 2019 (trong đó 09 nhiệm vụ KHCN mới cấp Bộ và cấp Nhà nước, tối thiểu 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế, còn lại là nhiệm vụ hợp tác khối địa phương). Kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học công nghệ, 100% nhiệm vụ được kiểm tra;
 8. Tiếp tục tìm giải pháp khả thi về đầu tư tàu nghiên cứu nghề cá biển;
 9. 100% đề tài nghiệm thu cấp quản lý đạt yêu cầu, trong đó 10% đạt loại xuất sắc;
 10. Đăng tối thiểu 68 bài báo trong đó có 5 bài quốc tế (01 bài ISI) cán bộ làm việc từ 3 năm trở lên phải là tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo;
 11. Xuất bản 02 bộ Atlas/sách chuyên khảo; Có tối thiểu 01 kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận, 02 sáng kiến cấp Bộ; điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 2,0 điểm/cán bộ khoa học, riêng đối với cán bộ chủ chốt tối thiểu 04 điểm/người;
 12. Có thêm tối thiểu 03 cán bộ khoa học đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương;
 13. Có thêm 05 nghiên cứu sinh hoàn thành bảo vệ luận văn cấp cơ sở, 05 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 01 người tốt nghiệp thạc sĩ; số lượng học viên cao học mới đạt tối thiểu 02;
 14. Đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; không uống rượu bia buổi trưa, hút thuốc đúng nơi quy định; Xây dựng bếp ăn tập thể.

Toàn thể công chức, viên chức và lao động Viện nghiên cứu Hải sản hiểu và ghi nhớ từng nội dung của Nghị quyết, nhất trí thông qua và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát thay mặt Lãnh đạo Viện đã phát biểu bế mạc Hội nghị và gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể cán bộ, viên chức và lao động của Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.