Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, Th.S Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2017, đánh giá tổng thể ưu nhược điểm và nguyên nhân, thông báo kế hoạch hoạt động năm 2018, các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển kinh tế biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Báo cáo cũng nêu trong năm 2017 Viện sẽ tiếp tục triển khai  tốt 30 nhiệm vụ KHCN (08 nhiệm vụ cấp Quốc gia; 17 nhiệm vụ cấp Bộ; 05 nhiệm vụ cấp tỉnh/thành phố); Các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt theo thuyết minh đề cương, nâng cao tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu.

Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa trình bày báo cáo tại Hội nghị

          Hội nghị cũng được nghe bà Phạm Thị Duyên Hương, Q. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính trình bày  Báo cáo công tác thi đua năm 2017 đọc công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017: Trao tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 05 cá nhân; 02 đơn vị lập thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2017; Công bố Quyết định khen thưởng của Công đoàn;  ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2017;  Đồng chí Đỗ Văn Thành, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2018.

Toàn thể Hội nghị đã thảo luận Dự thảo nghị quyết 2017 và được Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau: Toàn thể Viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018; tăng cường tạo việc làm, nâng cao đời sống, phát triển Viện về mọi mặt trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Các nhiệm vụ chính và chỉ tiêu cụ thể cần đạt trong năm 2018 là:

 1. Có thêm tối thiểu 15 nhiệm vụ KHCN cho năm 2018 (trong đó 8 nhiệm vụ KHCN mới cấp Bộ và cấp Nhà nước; còn lại là các nhiệm vụ hợp tác khối địa phương và HTQT). Kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học công nghệ, 100% nhiệm vụ được kiểm tra;
 2. Kiện toàn thể chế để thực hiện tự chủ; Có giải pháp bình ổn lương và thu nhập trong cơ chế mới.
 3. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của khối nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, đơn giản hóa và tăng hiệu quả quản lý.
 4. Đạt được giải pháp khả thi về đầu tư tàu nghiên cứu nghề cá biển; Xúc tiến hoàn thiện thủ tục nhận tàu nghiên cứu nghề cá biển của Nhật Bản.
 5. Tiếp tục tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan; Có thêm ít nhất 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế;
 6. 100% đề tài nghiệm thu cấp quản lý đạt yêu cầu, trong đó 20% đạt loại xuất sắc.
 7. Đăng tối thiểu 75 bài báo trong đó có 10 bài quốc tế (02 bài ISI), phấn đấu mỗi đơn vị chuyên môn có tối thiểu có 01 bài báo quốc tế.
 8. Đổi mới, vận hành hiệu quả nội dung trang tin điện tử Viện nghiên cứu Hải sản; Xuất bản 01 bộ Atlas; Có tối thiểu 01 kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận, 02 sáng kiến cấp Bộ; điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 2,0 điểm/cán bộ khoa học, riêng đối với cán bộ chủ chốt tối thiểu 04 điểm/người;
 9. Có thêm tối thiểu 02 cán bộ khoa học đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương;
 10. Có thêm 05 nghiên cứu sinh hoàn thành bảo vệ luận văn cấp cơ sở, 08 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 01 người tốt nghiệp thạc sĩ; số lượng học viên cao học mới đạt tối thiểu 02 (01 nước ngoài), số lượng nghiên cứu sinh mới đạt tối thiểu 02 (01 nước ngoài);
 11. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua 1 các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng quy chế tính điểm đối với Khối nghiệp vụ.
 12. Đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; không uống rượu bia buổi trưa, hút thuốc đúng nơi quy định; Xây dựng bếp ăn tập thể.

            Tại Hội nghị, cũng đã diễn ra Lễ ký Giao ước thi đua giữa Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Thanh tra nhân dân. 

            Toàn thể công chức, viên chức và lao động Viện nghiên cứu Hải sản hiểu và ghi nhớ từng nội dung của Nghị quyết, nhất trí thông qua và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết. Nghị quyết này sẽ được xây dựng thành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân (chi tiết trong giao ước thi đua). Nghị quyết được kiểm điểm tiến độ thực hiện sau mỗi quý và kết quả thực hiện nghị quyết sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Q.Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát thay mặt Lãnh đạo Viện đã phát biểu bế mạc Hội nghị, và gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể cán bộ Viện.

Vũ Thị Thu Hằng