Mục tiêu của chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Nippon Foundation/ GEBCO với mục tiêu chung về lĩnh vực bản đồ đại dương (ocean mapping); Trao đổi về học bổng  Postgraduate Certificate in Ocean Bathymetry (PCOB); Vai trò của lưu học sinh Đại học New Hampshire của Viện trong việc đóng góp và xây dựng cho mạng lưới GEBCO, lĩnh vực bản đồ đại dương và các hợp tác trong tương lai; Đánh giá nhu cầu đào tạo của Viện để cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực cần thiết cho Viện; Đánh giá hiệu quả tương lai của Chương trình đào tạo GEBCO đối với Viện.

TS. Nguyễn Văn Nguyên thay mặt Viện nghiên cứu Hải sản giới thiệu chung về Viện với khách quốc tế, nêu bật thế mạnh của Viện và mong muốn hợp tác, trao đổi học thuật với dự án Nippon Foundation/ GEBCO. TS. Rochelle Wigley cũng giới thiệu các chương trình giảng dạy hiện nay và đề xuất hợp tác trong tương lai.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã đi đến các thỏa thuận  nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nghiên cứu trên nguyên tắc lợi ích chung giữa hai bên, đào tạo nâng cao năng lực, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, bản đồ vào công tác dự báo ngư trường.

Bùi Thị Thùy Linh