Đây là một phần của bộ Atlas cá biển Việt Nam do các nhà khoa học Phòng nghiên cứu nguồn lợi hải sản biên soạn và chuẩn bị ra mắt. Dự kiến đây sẽ là cuốn từ điển khoa học hoàn chỉnh nhất của Việt Nam từ trước đến nay về các loài  cá biển Việt Nam. Các cá thể mẫu trong Atlas là các cá thể do các nhà khoa học của Phòng nghiên cứu nguồn lợi hải sản, Viện nghiên cứu Hải sản thu thập được trong quá trình nghiên cứu, khảo sát tại các vùng biển của Việt Nam. Hiện các cá thể này được lưu trữ tại Bảo tàng ngư loại học của Viện nghiên cứu hải sản. Đây là nguồn dữ liệu khoa học quý giá về khóa phân loại và định danh các loài cá biển Việt Nam do chính các nhà khoa học nghề cá Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu hải sản nghiên cứu và biên soạn từ các tư liệu khoa học trong quá trình nghiên cứu thực tiễn trên toàn vùng biển Việt Nam cho đến thời điểm này.