Cá Vền biển (Brama orcini)
Cá Chim đen (Parastromateus niger)
Cá Ngân (Atule mate): kích thước từ 17 cm trở lên
Cá khế vây lưng đen (Carangoides melanoptera)
Cá Nục đỏ đuôi (Decapterus kurroides)
Cá Nục thuôn (Decapterus macrosoma): kích thước từ 17 cm trở lên
Cá Nục sồ (Decapterus maruadsi): kích thước từ 17 cm trở lên
Cá Sòng gió (Megalaspis cordyla)
Cá Tráo mắt to (Selar crumenophthalmus)
Cá Cam (Seriola dumerili)
Cá Cu cam (Seriolina nigrofasciata)
Cá Mập (Carcharhinus sorrah)
Cá Chim gai (Psenopsis anomala)
Cá Lanh, cá rựa (Chirocentrus dorab)
Cá Nục heo (Coryphaena hippurus)
Cá Giả thu (Lepidocybium flavobrunneum)
Cá Cờ lá (Istiophorus platypterus)
Cá Cờ đen (Makaira indica)
Cá Cờ xanh (Makaira mazara)
Cá Rô biển (Lobotes surinamensis)
Mực ống (Loligo chinensis)
Cá bàn chân (Lophiomus setigerus)
Cá Đổng sộp (Pristipomoides multidens)
Cá đầu vuông (Branchiostegus argentatus)
Cá Bò 1 gai (Aluterus monoceros)
Cá Đuối dơi (Mobula japanica)
Cá Lượng sâu (Nemipterus bathybius)
Cá Lượng dài vây đuôi (Nemipterus virgatus)
Cá Lượng dơi (Scolopsis taeniopterus)
Cá Chim 2 vây (Cubiceps baxteri)
Mực xà (Symplectoteuthis oualaniensis)
Cá Trác ngắn (Priacanthus macracanthus)
Cá Trác dài (Priacanthus tayenus)
Cá Giò (Rachycentron canadum)
Cá Đù đầu to (Pennahia macrocephalus)
Cá Thu ngàng (Acanthocybium solandri)
Cá Ngừ chù (Auxis thazard)
Cá Ngừ chấm (Euthynnus affinis)
Cá Bạc má (Rastrelliger kanagurta)
Cá Thu Nhật (Scomber japonicus)
Cá Thu vạch (Scomberomorus commerson)
Cá Thu chấm (Scomberomorus guttatus)
Cá Ngừ vây vàng (Thunnus albacares)
Cá Ngừ mắt to (Thunnus obesus)
Cá Ngừ sọc dưa (Katsuwonus pelamis)
Mực nang mắt cáo (Sepia lycidas)
Mực nang vân hổ (Sepia pharaonis)
Cá Nhồng (Sphyraena barracuda)
Cá Nhồng vàng (Sphyraena obtusata)
Cá Mối ngắn, vảy dày (Saurida elongata)
Cá Mối thường, vảy to (Saurida tumbil): kích thước từ 17 cm trở lên
Cá Mối vạch (Saurida undosquamis): kích thước từ 17 cm trở lên
Cá Mối hoa (Trachinocephalus myops): kích thước từ 15 cm trở lên
Cá Hố đầu rộng (Trichiurus lepturus)
Cá Xem sao (Uranoscopus oligolepis)
Cá Kiếm (Xiphias gladius)