Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Ngải. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cấu trúc quần xã san hô cứng và mối quan hệ với động vật đáy và cá rạn san hô ở các đảo Nam Yết, Thuyền Chài và Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa” do TS. Nguyễn Huy Yết và PGS.TS. Đỗ Công Thung hướng dẫn.
Hội đồng đánh giá luận án gồm có 07 thành viên: PGS.TS. Đỗ Văn Khương – Chủ tịch Hội đồng; TS.Nguyễn Khắc Bát – Phản biện 1; TS.Nguyễn Văn Long – Phản biện 2; TS.Nguyễn Quang Hùng - Ủy viên; TS. Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên; PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn - Ủy viên và TS.Nguyễn Dương Thạo - Ủy viên, Thư ký Hội đồng. Tham dự Hội nghị còn có cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Hải sản và Viện Tài nguyên & Môi trường biển. 
 Sau khi nghiên cứu sinh trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài luận án, các thành viên Hội đồng đã có nhận xét, đánh giá và trao đổi với nghiên cứu sinh về những kết quả đạt được của đề tài luận án, những đóng góp mới của luận án, những ưu điểm và thiếu sót, những điểm cần bổ sung sửa chữa của luận án.
Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã bỏ phiếu kín và công bố kết quả với 6/6 phiếu tán thành luận án đủ điều kiện đưa ra phản biện độc lập và bảo vệ cấp Viện sau khi chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.
 
Đặng Thị Minh Thu