Sáng ngày 28/01/2015, Chi bộ Bảo Tồn - Môi Trường - Nuôi biển đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội Chi bộ được triển khai nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013 - 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và bầu ra Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Bí thư Đảng bộ, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Hải sản cùng các đồng chí là đại diện ban chấp hành Đoàn Viện, Chi đoàn Bảo tồn biển, Chi đoàn Trung tâm Môi trường - Dự báo - Phát triển nghề cá và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.
Đại hội đã nghe Đ/c Lại Duy Phương - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tổng kết và kiểm điểm Nghị quyết công tác Đảng nhiệm kỳ 2013 - 2015 và lấy ý kiến góp ý xây dựng Phương hướng trong nhiệm kỳ tới.
Phương hướng Chi bộ Bảo tồn - Môi trường - Nuôi biển đã nêu bật được vai trò chỉ đạo, lãnh đạo 3 đơn vị (Phòng Nghiên cứu Bảo tồn biển, Trung tâm Quốc gia quan trắc, cảnh báo môi trường biển và Trung tâm Phát triển nghề cá và Đa dạng sinh học Vịnh Bắc bộ) hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng Chi bộ luôn là một tập thể đoàn kết, mạnh về mọi mặt, thực hiện qui chế dân chủ; lãnh đạo toàn thể CBVC - LĐ của 3 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, các Tổ Công đoàn vững mạnh và Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV và lao động hợp đồng của 3 đơn vị, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Hải sản.
Đại hội cũng đã đã thống nhất đề ra Nghị quyết với các chỉ tiêu: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ đảng; chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kiên định lập trường, tư tưởng chính trị; tăng cường công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ viên chức; quan tâm chỉ đạo công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN), góp phần tích cực cho sự phát triển chung của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Hải sản.
            Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 thành công tốt đẹp với 100% đại biển có mặt tán thành thông qua Nghị quyết. Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm có 3 đồng chí: Đ/c Đặng Minh Dũng, Đ/c Lại Duy Phương và Đ/c Nguyễn Công Thành.
Kết thúc Đại hội các đồng chí trong Chi ủy ra mắt Đại hội và xin hứa trong nhiệm kỳ mới cùng với toàn thể Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ./.
                                                    
Tin và ảnh: Trần Văn Hướng