Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Phân sản phía Nam nhiệm kỳ 2018-2020 về việc phát triển đảng viên mới, ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Như Sơn - Trưởng Phòng Khai thác và Sau thu hoạch, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Xuân Thi, Bí thư Chi bộ đọc Quyết định số 2342QĐ/QU ngày 02/7/2019 của Quận uỷ Ngô Quyền chuẩn y kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Như Sơn. Tiếp đó, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Như Sơn đã tuyên thệ với sự chứng kiến của toàn thể các đại biểu và các đồng chí đảng viên.

 


 Đ/c Nguyễn Xuân Thi, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới

Sau đó đồng chí Nguyễn Xuân Thi tặng hoa chúc mừng giao nhiệm vụ, nói rõ quyền hạn của người Đảng viên và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Nguyễn Như Sơn; đồng thời đề nghị các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách là 12 tháng. 

  Toàn thể đảng viên và đại biểu tham dự lễ kết nạp

 Thay mặt Đảng uỷ Viện, đồng chí Nguyễn Phi Toàn chúc mừng Chi bộ Phân Viện phía Nam và cá nhân đồng chí Nguyễn Như Sơn vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tích cực trong học tập, công tác, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Đồng thời mong muốn tất cả các đồng chí Đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ Phân viện phía Nam lớn mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển của Đảng bộ Viện nghiên cứu Hải sản.

Lễ Kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                    Phạm Quốc Huy – Chi bộ Phân Viện phía Nam