Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2018, nghiên cứu sinh Trần Thế Mưu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện với 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xuất sắc. Các phản biện luận án gồm có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục thủy sản, TS. Nguyễn Khắc Bát – Viện nghiên cứu Hải sản và TS. Trương Hà Phương – Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án

“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Song vua Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) ở giai đoạn phát triển ban đầu (phôi, ấu trùng và cá hương” là bước tiến mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Luận án đã cung cấp các thông tin về sự phát triển của phôi, ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến sự phát triển của phôi, đặc điểm phát triển hình thái của ấu trùng, ảnh hưởng của môi trường đến tỷ lệ sống, sinh trưởng và thời gian biến thái cũng như đặc tính sử dụng thức ăn của cá Song vua giai đoạn ấu trùng và cá hương.

Nghiên cứu sinh đã công bố 04 bài báo được lấy thông tin từ nội dung của luận án. Các bài báo đảm bảo chất lượng, đều có phản biện và được đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là tạp chí chuyên ngành có uy tín.

 NCS Trần Thế Mưu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Hội đồng và 2 thầy hướng dẫn

 


 Đại diện Ban Lãnh đạo cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh

Kết thúc lễ bảo vệ, Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh, đây là nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tạo tiền đề cho việc xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Song vua.

Đặng Thị Minh Thu, Vũ Thị Thu Hằng