Sáng ngày 21/9/2015, đề tài “Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) tại Cô Tô, Quảng Ninh bằng nguồn giống nhân tạo” phối hợp với các hộ dân tại huyện đảo Cô Tô tổ chức lễ thả con giống bào ngư nhằm thử nghiệm các mô hình nuôi thương phẩm bào ngư. Tham gia buổi lễ có đại diện của Viện nghiên cứu Hải sản – cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và các hộ nuôi thủy sản ở địa phương tham gia thực hiện thử nghiệm mô hình. Đề tài đã thực hiện thả 3 vạn bào ngư giống ở 02 mô hình thử nghiệm là mô hình nuôi thương phẩm bào ngư thả đáy trên bãi đá vùng dưới triều và mô hình nuôi thương phẩm bào ngư bằng lồng treo bè trên biển. Trước khi thả, bào ngư giống được kiểm tra chất lượng, đo kích thước và kiểm đếm số lượng.


Trước thực trạng nguồn giống bào ngư tự nhiên ngày càng cạn kiệt, trong khi đó nhu cầu thị trường về bào ngư thương phẩm ngày càng tăng, việc triển khai nuôi thương phẩm bào ngư tại Cô Tô sẽ góp phần tạo đối tượng nuôi mới cho cộng đồng người dân địa phương. Mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm bào ngư thành công sẽ thúc đẩy nghề nuôi tại huyện đảo Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

 

 

 Đặng Minh Thu