Từ ngày 20 đến ngày 22  tháng 4 năm 2015 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ theo VietGAP cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông các trạm và khuyến nông viên cơ sở thuộc các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Quảng Yên.

Chương trình tập huấn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, tham quan những mô hình thành công để nâng cao hiệu quả học tập. Thông qua khóa tập huấn, học viên nắm được các kiến thức cơ bản về:quản lý an toàn thực phẩm, quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản, bảo vệ môi trường, an toàn sinh học, đa dạng hóa loài nuôi theo hướng an toàn sinh học, các khía cạnh kinh tế - xã hội và trực tiếp hướng dẫn cho học viên cách thực hành đo thông số môi trường trong ao nuôi, kiểm tra màu sắc của tôm khi bị mắc các bệnh…
Giảng viên đang hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật nuôi tôm nước lợ theo VietGAP
Học viên được thực hành ở Trại nuôi khu 1 phường Hải hòa, Thành phố Móng Cái. Đội ngũ giảng viên đều là các chuyên gia có kinh nghiệm của Viện nghiên cứu Hải sản, đang trực tiếp làm công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nuôi tôm, cá, ngao…
Công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được lãnh đạo Viện nghiên cứu Hải sản và Trung tâm khuyến nông các tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo giúp cho các hộ nuôi trao đổi kinh nghiệm, nắm được các kỹ thuật sản xuất, phù hợp với điều kiện tại địa phương.
Bài và ảnh: Nguyễn Quang Đông