Trong Quý 1 năm 2007, SEAFDEC bổ nhiệm hai Phó Giám Đốc Luân phiên mới(Alternative Council Directors).

Người được bổ nhiệm đầu tiên là TS. Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản (NADAREP), Bộ Thuỷ sản Việt Nam. Ông Vĩnh được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Luân phiên tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2007 thay thế người tiền nhiệm của ông là TS. Vũ Văn Triệu, nguyên Vụ Trwongr Vụ Hợp tác Quốc tế-Bộ Thuỷ sản Việt Nam.

Tháng 3 năm 2007, SEAFDEC cũng chính thức việc bổ nhiệm ông Ahamad Sabki bin Mahmood, Phó Tổng Giám đốc Cục (Phát triển) Nghề cá Malaysia, làm Phó Giám Đốc Luân phiên tại Malaysia, thay thể ông Ibrahim bin Saleh người đảm đương chức vụ này vừa mới nghỉ hưu gần đây.

DH dịch

Theo Seafdec Newsletter