Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho biết: Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh 6 tháng đầu năm là 2.950 ha, đạt 90,9% so với kế hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt 4.600 tấn, đạt 54,1% kế hoạch cả năm.

Trong đó diện tích nuôi cá nước ngọt khoảng 1.900 ha, sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 2.600 tấn. Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 650 ha, tăng 50 ha so với năm 2010, sản lượng thu hoạch ước đạt 2.000 tấn.

Diện tích nuôi tôm sú là 400 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Linh, hiện tôm nuôi đang phát triển bình thường, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Trần Đức Nhu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: Nuôi thủy sản đang khẳng định thế mạnh trong phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển thủy sản nói riêng, đặc biệt tôm thẻ chân trắng đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi tôm.

Để phát triển nuôi thủy sản một cách bền vững, ngành đang hỗ trợ các huyện tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng nuôi thủy sản và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

THỤC QUYÊN