Ngày 8/5/2012, Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo triển khai đề tài KHCN cấp Bộ, tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ ở vùng biển miền Trung”.

Đến tham dự Hội thảo là các khách mời đại diện cho các cơ quan quản lý ngành Thủy sản: Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Trung tâm Khuyến Ngư; các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Khai thác thủy sản; Lãnh đạo và các cán bộ Khoa học của Viện Nghiên cứu Hải sản. Chủ trì Hội nghị là TS. Nguyễn Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện NCHS.

 Nội dung của Hội thảo là lấy ý kiến góp ý cho việc thiết kế các phiếu điều tra để triển khai thực hiện  đề tài, nhằm đưa ra được mô hình tổ chức dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ vùng biển miền Trung hiệu quả, an toàn và bền vững theo mục tiêu đã được phê duyệt của đề tài.

 Tại Hội thảo, chủ nhiệm đề tài và các cán bộ tham gia đã trình bày các nội dung nghiên cứu, nội dung thiết kế các biểu điều tra và các chuyên gia đã cho các ý kiến đóng góp.

 Về cơ bản, các nội dung này được viết khá rõ ràng, công phu và kỹ lưỡng. Các đại biểu đã góp ý chi tiết từ các hướng đi của đề tài, thiết kế biểu phóng vấn thế nào để được kết quả đầu vào tốt, cũng như các phương pháp/công cụ đánh giá nào để ra kết quả tốt nhất, đạt được mục tiêu đề ra của đề tài.

 Kết thúc Hội thảo, Chủ nhiệm đề tài cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến quý báu để đề tài được hoàn thiện. Chủ tọa yêu cầu Chủ nhiệm đề tài căn cứ góp ý của đại biểu, chỉnh sửa lại theo các góp ý để đề tài được thực hiện theo hướng chính xác, khoa học, sử dụng nguồn lực hiệu quả nhằm đóng góp cho ngành khai thác thủy sản phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của ngành, đảm bảo ổn định cuộc sống, an toàn lao động và sản xuất cho ngư dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.