Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất bột đạm thủy phân giàu axits amin từ moi và cá nục ứng dụng trong sản xuất nước mắm công nghiệp"

Thực hiện Quyết định số 385QĐ-VHS ngày 30/3/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản về việc thành lập Hội đồng KHCN và Tổ chuyên gia đánh giá cơ sơ kết quả đề tài KHCN cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất bột đạm thủy phân giàu axits amin từ moi và cá nục ứng dụng trong sản xuất nước mắm công nghiệp", ngày 20/5/2015 Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức buổi nghiệm thu đề tài theo Quyết định nêu trên.

Tới dự  buổi nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nêu trên, có mặt 7/7 thành viên trong Hội đồng, các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu chính của Đề tài và các cán bộ nghiên cứu của Viện tham dự. PGS. TS. Đỗ Văn Khương - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì nghiệm thu.

                   Description: C:\Users\phhung\Desktop\DSC_1646.jpg

ThS. Lê Hương Thủy, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Sau khi nghe ThS. Lê hương Thủy, Chủ nhiệm đề tài trình bày những nội dung chính, các kết quả đã đạt được, những đóng góp của đề tài và một số hạn chế đề tài chưa giải quyết trong khuôn khổ nguồn lực và thời gian cho phép, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp quốc gia đã đưa ra những nhận xét, góp ý và trao đổi với Chủ nhiệm và nhóm thực hiện của đề tài, cụ thể: (i) Đề tài đã hoàn thành tương đối về số lượng, khối lượng, chủng loại của các sản phẩm như hợp đồng thuyết minh đề cương; (ii) Xây dưng được 02 quy trình công nghệ sản xuất bột đạm thủy phân từ moi và cá nục, 02 Quy trình công nghệ sản xuất nước mắm công nghiệp có độ đạm 15g/l từ đạm thủy phân moi và cá nục; (iii) Đề tài đã sản xuất được 560/1000kg Bột đạm thủy phân từ moi và cá nục, sản xuất được 102/100 lít nước mắm công nghiệp có độ đạm 15g/lít từ đạm thủy phân moi và cá nục; (iv) Tất cả các sản phẩm của đề tài đều có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn.

Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp sơ cở  cũng trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu để gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng đánh giá cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá chung như sau:

- Nhìn chung, báo cáo đã thể hiện đầy đủ các nội dung và kết quả nghiên cứu

- Báo cáo tổng kết cần được chỉnh sửa để đảm bảo tính logic và làm rõ hơn các kết quả thu được

- Phương pháp nghiên cứu: Cần bổ sung các phương pháp còn thiếu

- Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Cần biên tập và chỉnh sửa lại đặc biệt các hình vẽ, kết luận và biện luận.

- Những tài liệu tham khảo được trích dẫn cần rõ ràng, đảm bảo tính khoa học nghiêm túc.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả đạt được của đề tài và đã  thống nhất thông qua đề tài nghiệm thu cấp cơ sở  và yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của Hội nghị vào báo cáo tổng kết để chuẩn bị cho nghiệm thu cấp quốc gia trong thời gian tới.

Description: C:\Users\phhung\Desktop\DSC_1652.jpg

Ảnh: Hội đồng đánh giá cơ sở đề tài khoa học cấp quốc gia

Buổi nghiệm thu đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi thẳng thắn và làm đúng các thủ tục quy định đối với nghiệm thu cấp cơ sở./.

Phạm Huy Hưng