Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2013  tại Viện Nghiên cứu Hải sản, Hội đồng Đào tạo của Viện đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Sinh học cấp Viện, chuyên ngành Thuỷ sinh vật học, mã số 62.42.01.08 cho NCS. Vũ Việt Hà về đề tài:“Nghiên cứu đặc tính phản hồi âm của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Chu Tiến Vĩnh và TS. Đào Mạnh Sơn. NCS. Vũ Việt Hà đã tốt nghiệp Cử nhân Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000, Thạc sĩ Sinh học và Quản lý nghề cá tại Đại học Bergen, Na Uy năm 2008, hiện đang là Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản.

 

             Đến dự buổi bảo vệ Luận án  có Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản, các thầy hướng dẫn nghiên cứu cùng nhiều nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình của NCS Vũ Việt Hà.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện có 7 thành viên, là những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Thuỷ sinh vật, gồm:
1. PGS.TS. Đỗ Văn Khương - Chủ tịch hội đồng
2. GS.TSKH. Vũ Trung Tạng - Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Khắc Bát- Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Trà Lam - Phản biện 3
5. TS. Nguyễn Xuân Huấn- Ủy viên
6. PGS.TS. Hồ Thanh Hải - Ủy viên
7. TS. Nguyễn Dương Thạo - Ủy viên thư ký

 

Lễ bảo vệ Luận án do PGS.TS. Đỗ Văn Khương, Chủ tịch Hội đồng điều hành.

  
Trước Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ, NCS Vũ Việt Hà đã trả lời thỏa mãn những câu hỏi, chất vấn của các thành viên trong Hội đồng, các nhà khoa học tham dự và đã bảo vệ thành công Luận án. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, có giá trị khoa học, độ tin cậy và tính ứng dụng thiết thực. Kết quả nghiên cứu của luận án đã bổ sung thông tin về đặc tính âm phản hồi và hệ số phản hồi âm của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn góp phần hoàn thiện quy trình điều tra, đánh giá nguồn lợi cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam bằng phương pháp thủy âm.Luận án đã được toàn bộ các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao với 4/7 phiếu xuất sắc, đáp ứng đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật.
Thay mặt Viện Nghiên cứu Hải sản, Ông Phạm Huy Sơn – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện đã cảm ơn Hội đồng Đào tạo, các thầy hướng dẫn nghiên cứu, Hội đồng đánh giá Luận án, chúc mừng nghiên cứu sinh, đồng thời khẳng định công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên hàng đầu của Viện nhằm từng bước phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Ngành.

RIMF.