Ngày 29/6/2011 tại Viện Nghiên cứu Hải sản đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và Viện Nghiên cứu và Phát triển Nghề cá Quốc gia Hàn Quốc (NFRDI). Đại diện cho phía Viện Nghiên cứu Hải sản - ông Phạm Huy Sơn, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện và đại diện cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Nghề cá Quốc gia Hàn Quốc, chủ tịch KIM Young Man đã ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, hợp tác về nghiên cứu nghề cá biển giữa hai Viện sẽ được triển khai trong giai đoạn 2011 – 2013, trong các lĩnh vực (a) nuôi trồng thủy sản, (b) quản lý nghề cá, (c) an toàn thực phẩm (d) môi trường biển và (e) các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

 

             Tham dự Lễ ký có ông Doo-Hae AN – Giám đốc Viện Nghiên cứu Cá voi, ông Lim Han Kyu – Cán bộ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản và bà Kyeong A Lee – Phòng Hợp tác nghiên cứu, NFRDI – Hàn Quốc; phía Viện Nghiên cứu Hải sản có các ông Nguyễn Quang Hùng -Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng, Đỗ Văn Khương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và các trưởng đơn vị trực thuộc Viện.   

  

 Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ: