Đến hết tháng 10, tổng sản lượng hải sản khai thác toàn tỉnh Khánh Hòa ước đạt 70.900 tấn các loại, bằng 90,08% so với kế hoạch, tăng 1,35% so với cùng kỳ năm 2010. Các loài thủy sản có sản lượng cao là cá ngừ, cá hố, cá cơm, cá nục, cá chim…

Tuy sản lượng khai thác đạt khá, nhưng do giá nhiên liệu và chi phí chuyến biển vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giá thành các sản phẩm khai thác tăng không đáng kể nên lợi nhuận của ngư dân đạt thấp. Bên cạnh đó, lực lượng lao động nghề biển thiếu, tùy thuộc vào hiệu quả đánh bắt và mức tiền công nên nhiều chủ tàu không duy trì được lao động thường xuyên để ổn định sản xuất. Mặt khác, khả năng tiếp cận nguồn vốn của ngư dân gặp khó khăn, các ngân hàng ít quan tâm cho vay đối với các chủ tàu khai thác thủy sản vì rủi ro cao nên ngư dân gặp không ít khó khăn.

Nguồn tin: Báo Khánh Hoà, 02/11/2011