Từ ngày 15-19/01/2011, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà và Viện Nghiên cứu NTTS 3 đã có chuyến đi công tác tại Đài Loan theo lời mời của Công ty TNHH Taiwan Set – net Fishing Science & Technology.

Đoàn đã tham quan quy trình khai thác nghề đăng công nghiệp tại các cơ sở của Công ty TNHH Taiwan Set – net Fishing Science & Technology.
1/Đoàn công tác đến tham quan Công ty  Ching Fa Fishing Implements FTY.CO., LTD
 
2/Đoàn công tác chụp ảnh cùng với sinh viên của Đại học Cao Hùng
 
3/Cá vừa kéo từ lưới đăng.
 
 
4/ Khu nuôi cá biển của Công ty TNHH Taiwan Set – net Fishing Science & Technology và xem công nhân cho cá ăn tại lồng nuôi.
 
 
5/Cảng của Công ty TNHH Taiwan Set – net Fishing Science & Technology
 
 
6/Đoàn xem công nhân đang sửa chữa lưới đăng
 
 
7/Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trường Đại học Cao Hùng
 
8/Trường Đại học Cao Hùng
 
9/Chợ cảng cá của Hội Nghề cá Nan-Lunz 
 
 
VP tỉnh hội