Viện Nghiên cứu Hải sản đã thoả thuận với Công ty Antel Investment Ltd. (Nga) xây dựng và thực hiện Đề án Hợp tác nghiên cứu nguồn lợi và thăm dò, khai thác cá ngừ đại dương tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, Công ty Antel Investment Ltd. xin phép phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện các chuyến điều tra nguồn lợi, nghiên cứu tập tính sinh thái cá ngừ đại dương và thử nghiệm khai thác, qua đó sẽ phát triển phương pháp dự báo khai thác cá ngừ đại dương dựa trên các trường hải dương học và đề xuất phương án phát triển khai thác hải sản xa bờ.

Theo kế hoạch trong 2 năm thực hiện hợp đồng hợp tác, Công ty Antel Investment Ltd. đưa tàu có thiết bị nghiên cứu tiên tiến và thiết bị câu cá ngừ đại dương để thử nghiệm khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong vàng câu được bố trí 30% lưỡi câu vòng, để có thể giảm tối đa loài rùa biển mắc câu. Sản phẩm khai thác trong quá trình thử nghiệm được Viện Nghiên cứu Hải sản phân tích sinh học làm cơ sở cho việc đánh giá nguồn lợi.

Kim Oanh