Viện Nghiên cứu Hải sản và Công ty Antel Investment Limited Fishing Company đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (ngày 20/1/2009) dựa trên nhu cầu nghiên cứu nguồn lợi và thăm dò cá ngừ ở Việt Nam nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển nghề cá xa bờ. Ngày 10/3/2009, Viện đã trình Bộ đề án “Hợp tác nghiên cứu nguồn lợi và thăm dò khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam” và Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 956/Q Đ-BNN-KT ngày 3/4/2009. Theo tinh thần hợp tác, ngày 6/7/2010, Viện Nghiên cứu Hải sản và Công ty Antel đã ký kết Hợp đồng hợp tác nghiên cứu nguồn lợi và thăm dò khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thời hạn của Hợp đồng là hai năm, kết thúc vào ngày 6/7/2012 tới.

 Để bàn bạc về việc tiếp tục hợp tác giữa hai bên, ngày 14/2/2012, ông Platonenko Sergey, Tổng giám đốc Công ty TNHH Antel đã đến thăm và làm việc với Viện về việc kéo dài thời gian hợp tác nghiên cứu và thử nghiệm đánh cá ngừ trong vùng biển kinh tế đặc quyền của Việt Nam.
 
Tiếp ông Sergey có Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phạm Huy Sơn, ông Đặng Văn Thi, Phó Viện trưởng, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Trưởng phòng Nghiên cứu Nguồn lợi biển, ông Nguyễn Công Tân, Kế toán trưởng, và bà Đoàn Thu Hà, Phó trưởng phòng Thông tin KHCN và HTQT.
 
Hai bên đã thảo luận về việc kéo dài thời hạn hợp đồng hợp tác nghiên cứu đánh bắt thử nghiệm cá ngừ trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các kinh nghiệm rút ra trong thời gian hợp tác vừa qua và thời gian đánh bắt trong năm hiệu quả nhất, để áp dụng cho các chuyến đánh bắt thử nghiệm trong tương lai. Hai bên cũng đã thống nhất và đã ký kết phụ lục hợp đồng, trong đó, thời gian của hợp đồng sẽ kéo dài và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 02 năm 2014, các điều khoản khác của Hợp đồng được giữ nguyên.
 
Kết thúc buổi làm việc, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện đã cảm ơn ông Sergey về sự hợp tác quý báu, nhờ đó các cán bộ khoa học của Viện đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các chuyến biển hợp tác với công ty Antel. Chúc cho các chuyến biển trong thời gian tới thành công tốt đẹp!
 

Đoàn Thu Hà