Ngày 21/02/2014, nhận lời mời của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản, TS. Tse-Lynn Loh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, chuyên gia dự án cá ngựa thế giới của Trường Đại học British Columbia, Canada và Bảo tàng  sinh vật biển Shedd, Mỹ đã đến thăm và trình bày đề cương nghiên cứu, phương pháp phân loại cá ngựa tại Viện với tiêu đề “Advancing seahorse consevation in Vietnam through citizen science and seahores Identification guide”). Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng toàn thể các cán bộ khoa học có quan tâm.

       Tại Hội thảo, TS. Tse-Lynn Loh đã trình bày nội dung nghiên cứu, các kết quả đạt được, cách phân loại cá ngựa và giới thiệu về dự án cá ngựa thế giới.  Các cán bộ của Viện cũng đã trao đổi với TS. Lynn các kiến thức và kinh nghiệm của mình về cá ngựa, thực trạng và các giải pháp bảo tồn.
       Đây thực sự là cơ hội hữu ích để các cán bộ khoa học của Viện giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia khoa học nước ngoài, mở rộng tầm nhìn, vốn kiến thức để bảo tồn loài hải sản đặc biệt quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng này.
 
Đoàn Thu Hà.