Hội nghị lần thứ sáu Nhóm chuyên gia Nguồn lợi Thuỷ sản Uỷ ban Liên hợp Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra tại Hải Phòng, Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Đào Mạnh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí Khưu Vĩnh Tùng, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu thuỷ sản Nam Hải - Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ sản Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, hữu nghị. Hai bên đã tiến hành thảo luận và trao đổi về các vấn đề:

- Tình hình công tác điều tra liên hợp nguồn lợi thuỷ sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ

- Phương pháp phân tích, xử lý số liệu, đề cương báo cáo tổng kết giai đoạn một

- Kế hoạch công tác của nhóm Chuyên gia Nguồn lợi

- Phương án điều tra Liên hợp Việt – Trung trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giai đoạn tiếp theo.

Kim Oanh