HỢP TÁC VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀU MV SEAFDEC 2

CỦATRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ ĐÔNG NAM Á (SEAFDEC)

TRONG NGHIÊN CỨU NGUỒN LỢI HẢI SẢN VIỆT NAM

 

Ngày 9-10/3/2012, nhóm cán bộ của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) gồm có TS. Worawit Wanchana, Trưởng phòng Công nghệ Khai thác – Ban Đào tạo, và ông Sutee Rairuchithong, Trưởng đội tàu nghiên cứu, Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á đã đến Viện Nghiên cứu Hải sản để bàn kế hoạch sử dụng tàu MV. SEAFDEC 2 trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản biển Việt Nam.

 

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Viện Nghiên cứu Hải sản có TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Lãnh đạo và các cán bộ khoa học của Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản và các cán bộ có liên quan khác.

 

Nội dung cuộc họp nhằm xây dựng kế hoạch cho các chuyến điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam sử dụng tàu M.V. SEAFDEC 2, được thực hiện trong kế hoạch 5 năm của Dự án “Đánh giá nguồn lợi biển Việt Nam từ 2012-2015”. Mục tiêu của dự án 5 năm là:

- Đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá nổi lớn, bao gồm thành phần loài, mức độ phong phú tương đối, phân bố, đặc điểm sinh học  của các loài cá nổi lớn, chủ yếu là cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ sọc dưa, và các loài cá ngừ khác.

- Đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản tầng đáy ở vùng biển Việt Nam, bao gồm thành phần loài, năng suất khai thác, phân bố, trữ lượng và các đặc điểm sinh học của các loài hải sản tầng đáy, chủ yếu là các loài cá, tôm và nhuyễn thể.

- Sử dụng máy dò thủy âm để đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá nổi nhỏ ở vùng biển Việt Nam, chủ yếu là các loài cá nục, cá trích, cá cơm, và cá bạc má.

- Đánh giá hiện trạng khai thác hải sản ở Việt Nam phục vụ cho quy hoạch quản lý nghề cá dựa trên các thông tin thu được của chuyến điều tra và thực hiện các chương trình nghiên cứu trong tương lai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 Hai bên đã làm việc trên tinh thần tích cực hợp tác, xây dựng và đã lên được kế hoạch chi tiết cho các chuyến biển thứ nhất và thứ hai của năm 2012. Trong năm 2012, dự kiến 02 chuyến điều tra sẽ được thực hiện. Chuyến thứ nhất sẽ được tiến hành trong tháng 5-7/2012, chuyến thứ hai dự kiến tiến hành vào tháng 9-11/2012. Trước mắt, Viện sẽ làm công văn báo cáo Tổng cục Thủy sản xin cấp phép cho tàu M.V. SEAFDEC 2 hoạt động trong vùng biển Việt Nam và các thủ tục cần thiết khác.                                          

 

Kết thúc hai ngày làm việc, TS. Nguyễn Văn Nguyên thay mặt Viện Nghiên cứu Hải sản cảm ơn TS. Worawit Wanchana và ông Sutee Rairuchithong đã rất tích cực hỗ trợ hợp tác với Viện. Chúc cho chuyến điều tra sắp tới diễn ra tốt đẹp và thành công, vì sự phát triển nghề cá của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á!