Ngày 9/5/2014, Hội đồng KH&ĐT Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị triển khai đề tài cấp Bộ Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ” để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện. Đề tài do ThS. Nguyễn Xuân Thi làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng. PGS. TS. Đỗ Văn Khương Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các vị đại biểu, nhà khoa học của các đơn vị phối hợp nghiên cứu, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo quản Sau thu hoạch, lĩnh vực Khai thác hải sản và các lĩnh vực có liên quan trong và ngoài Viện.

Hội nghị đã được nghe chủ nghiệm đề tài và cán bộ tham gia thực hiện đề tài trình bày tóm tắc các nội dung và phương pháp nghiên cứu.

-       Mục tiêu chung của đề tài: Có được công nghệ và thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ nhằm giảm thất thoát chất lượng sản phẩm trên tàu.
-         Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ, áp dụng cho tàu >250CV, công suất trên >5 tấn/ngày, trong 20 ngày hoạt động trên biển.
+ Thiết kế chế tạo thành công thiết bị xử lý và bảo quản sản phẩm trên tàu phù hợp điều kiện sản xuất của ngư dân.
+ Quy trình xây dựng có chất lượng sản phẩm tăng 30% so với quy trình hiện tại (của ngư dân)

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi và bàn các biện pháp giúp cho đề tài thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu đặc biệt là đi sâu vào các phương pháp bảo quản và cách thức thực hiện khi triển khai trên tàu.

Qua Hội nghị, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổng hợp tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý quan trọng từ các chuyên gia và nhà khoa học. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương pháp nghiên cứu trước khi triển khai thực tế đề tài nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Phạm Huy Hưng