Ngày 25/6/2015, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án Quy hoạch phát triển khai thác hải sản xa bờ toàn quốc đến năm 2020, định hướng năm 2030” để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện dự án. Dự án do ThS. Nguyễn Phi Toàn làm chủ nhiệm; thời gian thực hiện dự án là 6 tháng. Chủ trì Hội nghị TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản và TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Description: C:\Users\phhung\Desktop\DSC_1804.JPG

TS. Nguyễn Quang Hùng và TS. Nguyễn Thanh Tùng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các vị đại biểu, nhà khoa học của đơn vị phối hợp Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Khai thác, Nguồn lợi, Môi trường, Hải dương học, Sau thu hoạch và các lĩnh vực có liên quan trong và ngoài Viện.

Hội nghị đã được nghe Ban chủ nghiệm dự án giới thiệu tóm tắt mục tiêu và các nội dung, giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dự án. Mục tiêu chung của dự án là xây dựng “Quy hoạch phát triển khai thác hải sản xa bờ toàn quốc đến năm 2020, định hướng năm 2030” nhằm quản lý tàu cá, cường lực khai thác, nghề khai thác, mùa vụ khai thác ngư trường phù hợp khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi hải sản đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi và bàn các biện pháp, giải pháp giúp cho dự án thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng đã ký kết, đặc biệt là đi sâu bàn về xây dựng bộ khung cho quy hoạch, biểu mẫu phỏng vấn điều tra bổ sung… và Hội nghị cũng thống nhất dự án cần phải có một người điều phối chung.

Qua Hội nghị, Ban chủ nhiệm dự án đã tổng hợp tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý quan trọng từ các chuyên gia và nhà khoa học. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm dự án bổ sung, hoàn thiện nôi dung, phương pháp tiếp cận khi triển khai thực tế nhằm đạt được kết quả tốt nhất mục tiêu đã đề ra.

Description: C:\Users\phhung\Desktop\DSC_1809.JPG

Ban chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt nội dung triển khai tại Hội nghị

Phạm  Huy Hưng