Ngày 09/2/2012, Học viên lớp Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ tại Viện.

Tham dự buổi bảo vệ đề cương, có các thầy trong Hội đồng: TS. Lại Văn Hùng - Đại học Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng; TS. Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Thư ký; Các ủy viên: TS. Nguyễn Quang Hùng, TS. Nguyễn Khắc Bát, TS. Nguyễn Văn Nguyên và toàn thể học viên cùng các đồng nghiệp.
 
Buổi bảo vệ đề cương đã diễn ra tốt đẹp, 12/14 học viên của lớp Thạc sỹ đã bảo vệ đề cương luận văn của mình. Phần lớn các đề cương luận văn đáp ứng được các yêu cầu đề ra về tính mới, tính khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, một số đề cương cần phải sửa đổi theo yêu cầu của Hội đồng cho phù hợp.
 
 
DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ TÊN LUẬN VĂN
 
1. Ảnh hưởng của thức ăn rong câu khô đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của bào ngư (Haliotis Diversicolov) ở đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.
 
Học viên:Võ Thị Hồng Phương
 
2 . Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kích thích hầu Thái Bình Dương (Crassostra Gigas) sinh sản đến các chỉ tiêu sinh sản.
Học viên: Nguyễn Hữu Toàn
 
3. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của Ốc đĩa (Nerita Balteata Reeve, 1855) tại Quảng Ninh.
Học viên: Đặng Khánh Hùng
 
4. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp, phát triển nuôi tu hài tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
Học viên: Thiều Văn Thành
  
5. Đánh giá tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống của một số dòng cá Hồi vân (Oncorhynchus Mykiss) nuôi thương phẩm tại Việt Nam.
Học viên: Chu Quang Kiệm
 
6. Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến nuôi thương phẩm cá trắm đen Mylopharynogodon Piceus (Richardson, 1846) tại Phú Xuyên – Hà Nội.
Học viên: Nguyễn Hồng Sơn.
 7. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và nguồn lợi của Trai tai tượng vảy (Tridacna Squamosa Lamarck, 1819) ở 4 đảo: Cù Lao chàm, Vịnh Nha Trang, Nam Yết, Phú Quốc của Việt Nam.
Học viên: Nguyễn Quang Đông.
8. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm sinh học lên quá trình sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu giống (Meretrix Lyrata Sowerby, 1851) ương trong đầm nước lợ ven biển Thái Bình.
Học viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
9. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống trong nuôi thương phẩm cá Chình (Anguilla Marmorata) tại Hà Nội (giai đoạn 40-150 gr).
Học viên: Hoàng Minh Tuyêt.
10. Hiện trạng và giải pháp quản lý chất lượng giống cá Rô phi ở tỉnh Hải Dương.
Học viên: Nguyễn Văn Hữu.
11. Nghiên cứu hiện trạng đa dạng thành phần loài và biến động nguồn lợi rong biển ưu thế tại vùng biển ven đảo Phú Quý – Bình Thuận.
Học viên: Đỗ Anh Duy
12. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và thử nghiệm ương nuôi ấu trùng loài Trùng trục (Sinonovalula Costricta Lamarck, 1818).
Học viên: Tạ Ngọc Hưng