UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án bảo vệ rạn san hô khu vực Bán đảo Sơn Trà, đề án được triển khai từ năm 2009 đến 2015, nhằm bảo vệ rạn san hô và các hệ sinh thái biển ở nơi đây.

Đề án được triển khai thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2009 đến 2012, giai đoạn 2 từ năm 2013 đến 2015. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành thả phao bảo vệ quanh các khu vực như Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ - Vũng Đá và Đông Bãi Bắc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thành lập các tổ, đội để tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức các loại hình du lịch biển; tổ chức khai thác và sử dụng nguồn lợi dựa vào cộng đồng.

Ngoài ra, đề án còn nhằm duy trì tính tự nhiên của thủy sản khu vực gắn liền quyền lợi của cộng đồng dân cư với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng với cộng đồng trong việc quản lý nguồn lợi thủy sản, hướng đến hình thành khu vực câu cá phục vụ khách du lịch.

Phạm Mạnh (Nguồn www.vfej.vn)