Khóa đào tạo, tập huấn được triển khai tập trung trong tháng 7 năm 2016 và đạt được nhiều kết quả tốt trong quá trình giảng dạy. Các học viên đã được hướng dẫn về cách sử dụng các thiết bị lặn SCUBA một cách khoa học, an toàn và thực hành các biện pháp xử lý sự cố xảy ra khi lặn dưới biển. Đồng thời, các học viên đã nắm được cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ nghiên cứu thực địa như máy đo đa thông số môi trường, máy đo độ sâu, độ đục, định vị GPS, máy nén khí, cách thu mẫu và cách bảo quản mẫu…

          Trong khóa học, các phương pháp điều tra khảo sát về đa dạng sinh học biển đã được cung cấp đầy đủ và chi tiết để các học viên hiểu sâu về cơ sở lý thuyết như các phương pháp nghiên cứu về: san hô, hợp phần đáy, cá rạn san hô, động vật đáy, rong cỏ biển. Sau đó, các học viên được hướng dẫn và thực hành thành thạo các kỹ năng điều tra, giám sát đa dạng sinh học biển tại vùng biển Ba Mùn – Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình do Viện nghiên cứu Hải sản tập huấn.

                      Học viên nghe giảng lý thuyết

Hướng dẫn học viên sử dụng các thiết bị lặn

Hướng dẫn học viên bằng mô hình trên cạn

Học viên thực hành tại vùng biển Ba Mùn,

Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Ảnh và bài: Nguyễn Hữu Thiện