Toàn cảnh Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu gồm Phản biện 1: TS. Dương Thanh Nghị, Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Phản biện 2: PGS.TS. Đỗ Văn Khương, Viện nghiên cứu Hải sản. Tới dự Hội nghị còn có các chuyên gia lĩnh vực môi trường và các nhà khoa học.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ với các mục tiêu cụ thể như sau:

(1). Cung cấp thông tin, số liệu môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh và chủ quyền vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn.

(2). Đánh giá được thực trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các vấn đề suy thoái ô nhiễm môi trường vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn, phục vụ công tác giám sát và cảnh báo môi trường biển, phát triển sản xuất của ngành thủy sản.

(3). Cập nhật thông tin, số liệu; đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường; cảnh báo nguy cơ ô nhiễm và sự cố môi trường tại một số vùng nuôi cá biển tập trung.

 

Sơ đồ hệ thống điểm quan trắc môi trường vùng biển Tây Nam Bộ và biển Côn Sơn, năm2017

Sơ đồ hệ thống điểm quan trắc môi trường vùng nuôi cá biển tập trung, năm 2017

Kết quả của nhiệm vụ được cung cấp cho cơ quan quản lý Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh và khẳng định chủ quyền biển Việt Nam. Kết quả đạt được của nhiệm vụ có giá trị thực tiễn, được cung cấp cho địa phương có mạng trạm quan trắc tại vùng nuôi cá biển tập trung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất thuỷ sản (Uỷ ban nhân dân xã, huyện, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông tại Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu) và người dân/tổ chức sử dụng trực tiếp số liệu phục vụ sản xuất thủy sản của địa phương.

Trần Thị Ngà, Vũ Thị Thu Hằng