1. TS. Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản - Chủ tịch
  2. PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn – Phản biện 1
  3. TS. Phạm Anh Tuấn – Phản biện 2
  4. TS. Nguyễn Văn Quân - Ủy viên
  5. TS. Đào Mạnh Sơn - Ủy viên
  6. TS. Chu Tiến Vĩnh - Ủy viên
  7. TS. Vũ Việt Hà - Ủy viên, Thư ký

Nghiên cứu sinh chụp ảnh cùng toàn thể Hội đồng

Tại buổi đánh giá, NCS Nguyễn Viết Nghĩa đã trình bày đề tài luận án: Đánh giá nguồn lợi cá nổi nhỏ và các rủi ro sinh thái của một số nghề khai thác chủ yếu ở cùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Từng thành viên trong Hội đồng đã có góp ý chi tiết cho đề tài luận án của NCS về nội dung, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và tính mới của luận án. Sau buổi đánh giá, NCS Nguyễn Viết Nghĩa tiếp tục hoàn thiện luận án theo Quyết nghị của Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng trước khi đưa ra phản biện độc lập và bảo vệ luận án cấp Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.