Đến dự Đại hội Công đoàn Viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành; Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Trưởng Ban Tổ chức; Bà Đinh Thị Lê Thanh, Phó Chánh văn phòng Công đoàn ngành; Về phía lãnh đạo Viện có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. Nguyễn Văn Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Viện, Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Phi Toàn – Phó Chủ tịch CĐ, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Viện và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Toàn cảnh Đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Tại Đại hội,  ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Viện, Phó Viện Trưởng trình bày Báo cáo tại Đại hội

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2017-2022, Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ hoạt động của BCH Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản khóa XXV (nhiệm kỳ 2012-2017). Báo cáo đã đánh giá các kết quả đạt được trong giai đoạn 2012-2017 về các mặt: Đại diện,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; Tổ chức các phong trào thi đua trong CBVCLĐ; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công, tài chính, hoạt động của Ủy ban kiểm tra... Bên cạnh những mặt tích cực, báo cáo cũng đã đề cập đến những mặt hạn chế và tồn tại trong nhiệm kỳ.

 

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu tại Đại hội

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Viện đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Viện luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Viện, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XXV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Chủ tịch
 2. Đồng chí Nguyễn Phi Toàn – Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Tô Thị Bích Thúy – Ủy viên BCH (Trưởng Ban nữ công)
 4. Đồng chí Vũ Thế Thảo – Ủy viên BCH.
 5. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga – Ủy viên BCH

Ông Vũ Xuân Thủy và Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng

trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ Viện nghiên cứu Hải sản tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 1. Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.
 2. Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn.
 3. Phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp cân đối, điều hòa công việc và thu nhập giữa các đơn vị trong Viện, đảm bảo sự phát triển ổn định và toàn diện giữa các đơn vị trong Viện.
 4. Vận động CBVCLĐ đổi mới phương pháp làm việc, tạo không khí lao động khẩn trương, chuyên nghiệp, hăng say và hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học
 5. Đề xuất được với các cấp có thẩm quyền cơ chế chính sách đặc thù cho cán bộ nghiên cứu công tác trên biển.
 6. Duy trì tạo thêm được bước phát triển mới về điều kiện và môi trường làm việc, thi đua tạo dựng môi trường làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiện đại;
 7. Xây dựng mô hình thi đua giữa các tổ công đoàn.
 8. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục

Công đoàn Viện kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn – lao động của Viện quán triệt, cam kết thực hiện và nỗ lực hoàn thành Nghị quyết.

Vũ Thị Thu Hằng.