Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Dự án đã thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề cương và hợp đồng ký kết với các nội dung nghiên cứu như sau:

(1) Hoàn thiện công nghệ sản xuất nước uống từ hàu; (2) Hoàn thiện công nghệ sản xuất mực nhồi ăn liền; (3) Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng từ  ngao;

(4) Hoàn thiện công nghệ sản xuất bạch tuộc lên men; (5) Thiết kế mô hình hệ thống thiết bị, đào tạo và tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm.

Sản phẩm của dự án sau khi hoàn thiện công nghệ tại phòng thí nghiệm, được áp dụng triển khai thực tế tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Quảng Ninh và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh. Sản phẩm đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo QĐ 46/2007-BYT. Các sản phẩm trên đã được tổ chức hội nghị đánh giá cảm quan xin ý kiến phản hồi từ khách hàng và nhận được ý kiến chấp nhận sản phẩm khả quan (trên 50% khách hàng hài lòng về sản phẩm).

 

Hình ảnh sản phẩm của Dự án

Hội đồng đánh giá cao tính nghiêm túc cũng như năng lực thực hiện Dự án của Viện Nghiên cứu Hải sản và của Ban chủ nhiệm Dự án. Dự án đã thực hiện theo đúng tiến độ, hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của dự án đều đạt được tiêu chí về chất lượng và về khoa học; số lượng và khối lượng đều đầy đủ theo đăng ký, một số sản phẩm vượt so với hợp đồng (nước uống từ hàu, bạch tuộc lên men, bột dinh dưỡng từ ngao, mực nhồi ăn liền), riêng sản phẩm nước uống từ hàu đã nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích; kết quả nghiên cứu của dự án đã đào tạo được 03 sinh viên lĩnh vực công nghệ sinh học.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 8/8 phiếu đạt.

Trần Thị Ngà