Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm dự án đã báo cáo chi tiết thông tin chung của dự án, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Bộ tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản cho nghề lồng bẫy hoạt động trên vùng biển Việt Nam để khai thác các đối tượng, nhóm đối tượng mực nang, mực lá, ốc hương, ghẹ, cá rạn. Nội dung điều tra thống kê bổ sung của dự án là sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ tàu/ thuyền trưởng để thu thập thông tin; sử dụng phương pháp đo, đếm xây dựng bản vẽ kỹ thuật về lồng bẫy, trang bị phụ tùng. Dự kiến các nội dung của Dự án được triển khai thực hiện và hoàn thành trong thời gian 2 năm (tháng 01/2019 đến 12/2019).

          Hôi thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm dự án xin ý kiến chuyên gia, thảo luận các nội dung dự án dự kiến triển khai, góp ý về biểu mẫu, thu thập số liệu sơ cấp, quy mô điều tra bổ sung.  

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đánh giá cao tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm dự án cần tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng